Hoppa till innehåll

2021-06-15

Vädra ut! / Ventilate!

Var och varannan dag de senaste åren ser vi i det offentliga samtalet vittnesmål om hur människor på universitet och andra arbetsplatser känner sig kränkta av föreläsningar, texter och andra framställningar. Personer känner sig kränkta av farkta och idéer som inte rimmar med deras privata goda värdegrund.

Gruppen av kränkta människor kan via sina sociala kanaler både ställa in föreläsningar och få folk att söka nya jobb. De vedertagna akademiska friheterna naggas systematik i kanten av dessa kränkta aktivister som förvånas- och beklagansvärt ofta tycks få gehör för sina klander hos arbetsgivare och i kollegier.

Vilka är aktivisterna? Finns forum där de offentligt förklarar sina synsätt och aktioner? Hur benägna är grupperna av kränkta att ventilera sina åsikter inför öppen ridå?

Eftersom de med sina aktioner ganska lättvindigt lyckas inskränka demokrati och akademiska friheter, borde de väl ifrågasättas och i demokratins namn faktiskt både bemötas och bekämpas verbalt?

Hur vore det om du/ni med olika infallsvinklar hjälptes åt att till hösten ordna flera offentliga fysiska möten där de kränkta kommer till tals och får svara för sina aktiviteter? Mötena kan med fördel filmas och göras offentliga. Jag är övertygad om att flera sådana välbevakade möten kan ta loven av de aktuella gruppernas faktiska angrepp mot demokratin.

Keep up the good work!


Each and every day in recent years, we see in the public conversation testimonies about how people at universities and other workplaces feel offended by lectures, texts and other presentations. People feel offended by fears and ideas that do not rhyme with their private good values.

The group of abused people can, via their social channels, both cancel lectures and get people to apply for new jobs. The accepted academic freedoms are systematically nibbled at the edge by these abusive activists who, surprisingly and regrettably, often seem to be heard for their accusations by employers and in colleges.

Who are the activists? Are there forums where they publicly explain their views and actions? How likely are the groups of offenders to vent their views in front of an open curtain?

Since their actions manage to curtail democracy and academic freedoms quite easily, should they not be questioned and, in the name of democracy, actually both met and fought verbally?

Why dont you professional people from different political camps came together to arrange several public physical meetings in the autumn where the offended are heard and given responsibility for their activities? The meetings can with some advantage be video recorded and made public. I am convinced that several such well-watched meetings can take the brunt of the actual groups’ attacks on democracy.

Keep up the good work!

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: