Hoppa till innehåll

Social och fysisk arbetsmiljö i skolan

2013-12-03

I december 2004 redovisar Skolverket en undersökning som visar att sex av tio elever i årskurs fyra till sex saknar arbetsro i skolan. Så många som tre fjärdedelar i klass fyra upplever att det ofta är stökigt i klassrummet och fler än var sjätte känner sig stressade i skolan varje dag eller flera gånger i veckan. Skolverkets chef tror att om eleverna får mer inflytande i skolan så ska problemen minska.

I december 2013 visar den internationella PISA-studien att svenska elevers kunskaper fortsätter att sjunka jämfört med föregående studier. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. Sverige har deltagit med 4 700 normala 15-åriga elever, som gick i årskurs nio då testet gjordes 2012.

Skolan har förfallit sedan slutet av 60-talet då S-märkta skolministrar inledde det som idag är en utbildningskatastrof. Det är inte bara elever och lärare som kommit i kläm under dessa fyrtio år. Näringsliv, offentlig förvaltning och media kan på grund av det sviktande underlaget av kvalificerade nyutbildade medarbetare inte alltid rekrytera den kompetens man behöver.

Hur ska skutan komma på rätt köl? Jan Björklund och hans medarbetare kämpar på sitt håll med sina lösningar. Säga vad man vill om Björklund, men jag tycker han sköter sitt jobb med en viss heder och det är inte hans fel att skolan är så bedrövlig.

Här finns en inbillat korrekt linje att kämpa mot. Företrädarna för den har i årtionden förlöjligat ordning och reda i skolan, kunskapsinlärning, vett och hyfs. Man tycker att elever som dag efter dag saboterar undervisningen för hela skolklasser ska få fortsätta med det. Fridstörarna behöver bara mer förståelse och omsorg. Ja kanske, men då ska de först flyttas till i en grupp för sig där de inte stör.

Vore vissa stökiga skolor som en normal arbetsplats, skulle de aktiva huvudskyddsombuden genast begära förbättringar av arbetsmiljön. Ett förenklat protokollutdrag från en skolsyn skulle kunna se ut så här:

  • Våld, hot och mobbning mot elever och personal måste upphöra.
  • OBS-klasser återinförs för att återställa lugnet. Andra grupper kan bildas, t ex för invandrare som måste lära sig svenska.
  • Ljudvolymen i klassrum, i förskolan och andra lokaler måste sänkas till godtagbara nivåer. Det betyder att det bara är normal samtalsnivå som ska råda i skolan utom utomhus.
  • En elever som stör arbetet i skolan varnas och kan om störningarna trots tillsägelser inte upphör flyttas till en OBS-klass för att komma på bättre tankar.
  • Sanitära olägenheter som skitiga toaletter, dålig ventilation och fuktskador omedelbart åtgärdas.

Om inte skolledningen utan dröjsmål genomför förbättringar, kan skyddsombudet enligt Arbetsmiljölagen begära att arbetsplatsen stängs tills Arbetsmiljöverket kommer med ett utlåtande.

Det var som sagt drygt fyrtio år sedan grogrunden skapades för lärandets kris. Att skylla på de senaste regeringarna är orättvist. Och då räknar jag bort hur dagens kommuner använder skolans budget som ekonomisk buffert. Så låt staten ta hand om skolan igen.

One Comment leave one →
  1. 2013-12-05 21:05

    Så är det! Men lösningen som föreslås av de rätt tänkande tycks vara ”lägg ned det fria skolvalet…”. (!)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: